Aanbod

Binnen mijn praktijk kunt u terecht voor een diversiteit aan hulpvragen. Ik bied hulp aan kinderen én hun ouders. Wanneer uw kind bij mij in behandeling komt, werk ik vanuit mijn systemische en holistische visie graag nauw met u als ouder(s) samen. Hierbij heb ik ook oog voor uw eigen proces en mogelijke hulpvragen. Indien gewenst bekijken we samen waar deze het best beantwoord kunnen worden.

Let op: De praktijk is een eerstelijns basis ggz praktijk. Dit betekent dat hulpvragen voor de specialistische ggz niet passend zijn bij mijn aanbod. Wanneer er sprake is van een vechtscheiding en/of de jeugdbescherming is betrokken, is er vaak sprake van complexe problematiek. Hier kan de praktijk geen passende hulp voor bieden en is een SGGZ praktijk of organisatie passender.

Update per 18-3-24: Door de grote stroom aan mails en telefoontjes ben ik momenteel genoodzaakt om voorlopig geen nieuwe aanmeldingen meer te bekijken. Ik verzoek u daarom vooralsnog om andere praktijken te raadplegen. Mijn excuses voor het ongemak.

Het jonge kind

Ook zeer jonge kinderen kunnen ingrijpende dingen meemaken. Het gevolg kan zijn, dat ze stagneren in hun ontwikkeling of vaardigheden verliezen die ze zich al hadden eigen gemaakt.  Ze worden stil of teruggetrokken, of laten juist heel boos en opstandig gedrag zien. Maar ook andere klachten kunnen het gevolg zijn van nare gebeurtenissen die een jong kind zijn overkomen, zoals slaapproblemen of bijvoorbeeld het plotseling niet meer willen eten of drinken.

Ik heb ruime ervaring in de behandeling van het jonge kind. Middels speltherapie, EMDR of medische hypnose (hypnotherapie), werk ik samen met de ouder(s) aan de verwerking van deze gebeurtenissen. Dit kan al vanaf 8 a 9 maanden oud. Maar ook een dreumes of peuter, kan veel baat hebben bij een vaak korte behandeling.  Het gevolg is vaak dat de ontwikkeling weer op gang komt en dat de klachten verdwijnen. Een moeder vertelt:

Femke is samen met mij gaan puzzelen: wat is de beste aanpak voor ons jonge kind? De samenwerking voelt heel gelijkwaardig. Femke beschikt over ruime ervaring en heeft veel kennis van zaken. Als ouder leer ik van haar over de beste manier waarop ik met mijn kind om kan gaan.
Met onze dochter van 1 ½ zijn wij bij Femke aan de slag gegaan middels EMDR. Wat een helend en bijzonder traject, nadat zij als baby diverse operaties heeft moeten ondergaan en daardoor wat schrikachtig bleef en niet rustig had leren slapen. Fantastisch om al na een sessie resultaat te zien.  
Nu zijn wij een jaar verder en hebben wij opnieuw bij Femke aangeklopt om nog een vervolgstap verder vooruit te zetten. De kracht van EMDR is niet te beschrijven en de uitkomst is een wonder te noemen. Onze dochter voelt zich gehoord en begrepen. Vanuit een stevige basis durft zij weer en wordt zij niet langer gehinderd in haar ontwikkeling. Femke creëert naast een goede sfeer, vooral een veilige en positieve sfeer. Zij weet echt af te stemmen op ons kind en voelt aan wat zij nodig heeft. Dankzij Femke kan ons kind weer verder en wij daardoor ook. Dit voelt als een enorm groot cadeau”,
Mirjam

Trauma en meegemaakte gebeurtenissen

Helaas is het zo dat sommige kinderen ingrijpende (medische) handelingen / gebeurtenissen moeten ondergaan of meegemaakt hebben. Dit kan van alles zijn, ziekenhuisopnames en/of medische ingrepen, ongelukken, getuige zijn van nare gebeurtenissen etc. Dit kan voor hen een grote impact hebben. Vaak uit zich dit in opstandig en boos gedrag, maar ook verdriet, somberheid of bijvoorbeeld vermoeidheid. Ik heb inmiddels een aantal jaar ervaring in de behandeling van deze kinderen. Ik maak gebruik van verschillende methoden, afhankelijk van het kind. EMDR, Imaginatie en Rescripting en CGT zijn methodieken die ik in kan zetten. En binnen de speltherapie zijn de materialen en mogelijkheden bijna oneindig groot om af te stemmen op de hulpvraag, het karakter en eigenschappen van het kind.

Voor ouders:

Ook als ouder kan het zeer ingrijpend zijn als je kind dingen moet ondergaan of meegemaakt heeft. Het doet je pijn en verdriet en je wil niet dat je kind dit moet doormaken. Maar dit kan je niet aan je kind laten zien, want je moet je groot houden en steun geven. Hoewel iedere ouder dit binnen zijn of haar mogelijkheden doet en het bijna als een vanzelfsprekendheid gezien wordt, is er niet altijd aandacht voor de andere kant. Soms is die steun geven ook heel vermoeiend en moet je veel van jezelf vragen om het nog op te brengen, vooral als dit voor langere tijd gevraagd wordt. Ouders kunnen zich daar schuldig over voelen. Ook kan het lastig zijn om de tijd en aandacht gevoelsmatig goed te verdelen tussen alle (andere) leden van het gezin, de familie, vrienden, werk en aandacht voor jezelf. Er kan sprake zijn van boosheid op de situatie, op een omgeving die het soms niet begrijpt wat dit vraagt. Ik heb veel met ouders gesproken die dit hebben meegemaakt en hen geholpen dit een plekje te geven.

Verlies en rouw

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met een vorm van verlies. Omdat verlies over grote zaken, maar ook over kleine dingen kan gaan en het daarbij heel persoonlijk is hoe hier mee omgegaan wordt, is het belangrijk hier aandacht voor te hebben. Bij verlies horen gevoelens van rouw. Rouwen is eigenlijk stilstaan bij wie of wat er verloren is en wat diegene of datgene voor iemand betekent heeft. Het verdriet erkennen en een plekje geven dat dit niet meer terug gaat komen, is het proces van rouwen. Verlies kan gaan over het verliezen van een dierbaar persoon, maar ook bijvoorbeeld over het verlies van een huisdier, lichamelijke functies vanwege ziektes of aandoeningen, of bijvoorbeeld het gevoel van verlies bij een scheiding of verhuizing. Omdat het voor iedereen persoonlijk is waar die gevoelens over gaan, probeer ik in mijn behandeling hier zo goed mogelijk op af te stemmen. Voor veel kinderen is het moeilijk om woorden te geven aan deze gevoelens en sluit speltherapie mooi aan. Andere kinderen vinden het juist fijn om te praten of dingen te maken, waarbij narratieve interventies passender zijn. Ook kan EMDR helpen om met de effecten en gevoelens van verlies en (gestagneerde) rouw om te gaan. Met ouders heb ik vaker gesprekken, maar omdat ik beschikking heb over veel materiaal, hebben ook zij reeds ervaren hoe helend en verhelderend het kan zijn om naast woorden een gebeurtenis visueel te maken voor je op de tafel met materiaal.

Angst en stemming

Angst is een veelvoorkomende klacht onder kinderen. Ieder kind heeft wel eens last van angst. Wanneer de angst echter bepalend wordt in het functioneren van uw kind, is het belangrijk dat daar hulp bij wordt gezocht. Afhankelijk van de leeftijd en de soort angst, kan een passende behandeling worden geboden.

Gevoelens van somberheid of het niet lekker in je vel zitten, is ook iets wat vaker bij kinderen voorkomt dan we denken. De mate van ernst verschilt van “langere tijd chagrijnig zijn of niet echt lekker uit een dip komen, tot kinderen die soms ineens zeggen dat zij niet meer willen leven”. Enorm verdrietig om dit van je kind te moeten zien of horen. Bespreek het vooral tijdig met de huisarts. Binnen mijn praktijk bespreek ik met u waar de somberheid vandaan kan komen. In dit gesprek bekijken we of onderzoek naar een onderliggende oorzaak eerst belangrijk is, of dat behandeling gelijk geboden kan worden.

Lichamelijk onbegrepen klachten

Een groot gedeelte van de kinderen die ik in mijn praktijk zie, heeft last van lichamelijk onbegrepen klachten. Hoofdpijn, buikpijn en heftige vermoeidheid zijn de meest voorkomende klachten. Dit heeft vaak grote impact op het functioneren van een kind. Zo kunnen schoolverzuim, vermindering van sociale contacten en activiteiten, alsook gevoelens van somberheid optreden. Wanneer er door een (kinder)arts is uitgesloten dat er een lichamelijke oorzaak is voor deze klachten, is het raadzaam psychologische hulp in te schakelen. De hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheidsklachten zijn er écht. De oplossing voor vermindering of het verdwijnen van de klachten ligt niet bij medicijnen of iets dat de dokter kan bieden. Mijn behandeling richt zich op het wegnemen van de negatieve gevolgen van de lichamelijke klachten, zodat het kind zich weer veel beter gaat voelen en weer mee kan doen in het (sociale) leven.

Ouderbegeleiding

Het klinkt logisch om te zeggen dat een kind hulp nodig heeft als het niet goed gaat. Het is ook logisch om te denken dat de ouders van een kind hier een cruciale rol in spelen. Dit is dan ook iets waar ik sterk in geloof. Vandaar dat ik altijd gesprekken heb met ouders als het kind binnen mijn praktijk hulp krijgt.

Hypnotherapie

Ook ben ik geschoold in hypnose bij kinderen. Hypnose wordt steeds vaker toegepast in ziekenhuizen door artsen en verpleegkundigen. Hypnotherapie is zeer effectief in de behandeling van buikpijn, maar ook andere (lichamelijke) klachten of angsten kunnen goed behandeld worden. Het mooie van hypnose is, dat de persoon in de behandeling zijn controle over de klacht leert vergroten en dit met oefenen thuis kan versterken. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, ben je tijdens de hypnose in een staat van diepe ontspanning én van verhoogde concentratie. Hypnose geeft daarom een vergroot gevoel van controle en is in veel situaties toepasbaar en inzetbaar. Inmiddels heb ik deze techniek succesvol ingezet bij kinderen met (chronische) pijnklachten, vermoeidheid, prikangst, boosheid en angsten. Volwassenen geven terug dat zij de oefeningen zeer ontspannend vinden en helpend in het loslaten van negatieve gedachten en gevoelens, alsook een vergroot gevoel van controle hierover.

Speltherapie

Klik hier voor meer informatie: Speltherapie