Behandelaar

Pasfoto Femke Tijsma

Mijn naam is Femke Tijsma. Ik ben GZ-psycholoog met specialisatie kinderen en jeugdigen en tevens speltherapeut. Na mijn studie onderwijs- en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Leiden ben ik in de jeugdzorg gaan werken. Jarenlang heb ik gezinnen intensief begeleid bij de meest uiteenlopende opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken in minder en meer complexe gezinssituaties. Daarna heb ik mij gespecialiseerd in de doelgroep 0 tot 7 jarigen, zowel in diagnostiek als in behandeling, in thuissituaties en binnen zorg- en onderwijs-zorg groepen. In de jaren daarop ging ik werken binnen de specialistische afdeling waar ik tevens mijn GZ-opleiding deed . Hier konden kinderen van 0 tot 18 jaar terecht met een diversiteit aan hulpvragen.

Ik hecht grote waarde aan de band tussen ouders en kind en heb altijd een systemische benadering gehanteerd. Dat betekent dat ik altijd ouders zal betrekken in de processen rondom hun kind. Hierbij blijkt soms dat een ouder ook zelf vragen heeft of moeilijkheden ervaart vanuit de moeilijkheden of zwaarte van de opvoeding van hun kind, of de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen die zij met hun kind hebben meegemaakt. Door mijn affiniteit met trauma, rouw en verlies, het begrip en de persoonlijke ervaring hoe dit maakt dat je als ouder zelf ook steun kan gebruiken, heb ik hier binnen het traject altijd oog voor. Samen kunnen we kijken of dit passend is binnen het traject, of dat het raadzaam is om een eigen traject op te starten. Ik beschik over een ruim netwerk van collega’s en denk graag met u mee waar u het beste terecht kunt.

Omdat ik het ontzettend leuk vind om steeds beter te worden in dat wat ik doe en verdieping zoek in mijn vak, heb ik gedurende mijn gehele loopbaan cursussen en opleidingen gedaan en zal dit ook blijven voortzetten. Tijdens mijn GZ-opleiding kwam ik in aanraking met speltherapie. Ik bleek feeling en affiniteit te hebben met deze prachtige therapievorm. Spel is dé taal van kinderen. Dit maakte dat ik besloot om de opleiding spelpsychotherapie te volgen. Eind 2018 heb ik deze afgerond, waardoor ik nu ook deze vorm van therapie kan aanbieden. Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen in mijn vakgebied. Dit maakt dat ik regelmatig cursussen volg en supervisie neem. Inmiddels ben ik bijna klaar met het EMDR practitioner traject.