Crisis / Contact buiten kantooruren

Direct hulp:

Bij levensbedreigende situaties of wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112.

Soms kan het gebeuren dat een kind of jongere dusdanig ontregeld is, dat er sprake is van een crisissituatie. Direct en doelmatig handelen is dan vereist. U dient dan contact op te nemen met de huisarts van uw kind of buiten kantoortijden met de dienstdoende huisartsenpost. Hulp is 24 uur per dag mogelijk. De huisarts (of huisartsenpost) belt zo nodig de crisisdienst die u komt helpen. Het telefoonnummer van de huisartsenpost hangt af van uw woonplaats en vindt u op het internet of de website van uw huisarts.

U kunt ook een telefonische hulplijn bellen, bijvoorbeeld 113 of 0800 0113 voor hulp bij zelfmoordpreventie (gratis 24/7 bereikbaar).

Politie 0900 – 8844

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: 0800-2000 (gratis 24/7 bereikbaar) www.veiligthuis.nl