Privacy

Privacy

Al hetgeen wordt besproken tussen u, uw kind en de behandelaar is vertrouwelijk zoals wettelijk bepaald. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Als eerstelijnspraktijk vind ik samenwerking met huisartsen en/of verwijzer erg belangrijk. Alleen met uw toestemming zal er overlegd worden met de betrokkenen of informatie uitgewisseld worden. Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in mijn administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (15 jaar) en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend.