Tarieven & vergoedingen

Tarieven & vergoedingen

Kind en jeugd:
Psychologiepraktijk De Vlindertuin heeft een contract met Holland Rijnland voor vergoede zorg. Dit contract is echter beperkt vanwege de beperkte bestedingsruimte die Holland Rijnland heeft voor de Jeugdzorg. Momenteel is het plafond van de bestedingsruimte bereikt. Dit getekend dat er enkel nog cliënten kunnen worden aangenomen die de behandeling zelf betalen.

De praktijk hanteert een tarief van €95,- per consult. Een consult bestaat uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Voor de start, is altijd duidelijk op welke manier de behandeling gefinancierd gaat worden zodat dit voor alle partijen helder is.

Volwassenen:
Psychologiepraktijk De Vlindertuin heeft ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met de verzekeraars. Dit betekent dat u de behandeling eerst zelf dient te betalen. U kunt de rekening indienen bij uw verzekeraar en afhankelijk van de hoogte van uw eigen risico krijgt u dit (gedeeltelijk) vergoed. Als u niet voor verrassingen wil komen te staan, kunt u eerst uw verzekering raadplegen om te vragen hoeveel u vergoed krijgt. De tarieven worden door de Nederlandse Zorgautoriteit goedgekeurd. Na de intake wordt een inschatting gemaakt in welke van de volgende trajecten u zal vallen:

CodePrestatie (inschaling)Aantal consultenTarief
180001 Kort Ca. 5 € 522,13
180002 Middel Ca. 8 € 885,01
180003 Intensief Ca. 12 € 1434,96
180004 Chronisch Ca. 12 € 1380,49
In geval er sprake is van een onvolledig behandeltraject, dwz dat de behandeling na maximaal twee gesprekken (inclusief intake) gestaakt wordt, mag een maximaal tarief van €228,04 in rekening worden gebracht (code 180005)